Strona w budowie

KADRA

KADRA


Dr n.med. Mariusz Puszkarz

Specjalista ortopedii i traumatologii

Ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w roku 2004.
Specjalizował się w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku.
Opublikował wiele prac naukowych, był wielokrotnym wykładowcą na kursach i sympozjach ortopedycznych.
Systematycznie uczestniczy w polskich i międzynarodowych Kongresach Ortopedycznych.

Prowadzi badania naukowe w zakresie biologicznych technik rekonstrukcji stawów i metod wzmacniania przeszczepów więzadeł kolana i stawu skokowego (internal bracing). Badania zostały opublikowane w naukowych czasopismach międzynarodowych oraz były prezentowane podczas wykładów na konferencjach międzynarodowych jak i polskich.

Leczenie i diagnostyka:

 • zmian pourazowych stawów, więzadeł i innych struktur stawów obwodowych (kolanowego, skokowego, barkowego, łokciowego, nadgarstkowe, ręki i stopy)
 • zmian zwyrodnieniowych, w tym zniekształcenia stawów obwodowych jw
 • diagnostyka spoczynkowa i czynnościowa USG narządu ruchu
 • iniekcje pod kontrolą USG kwasu hialuronowego
 • iniekcje pod kontrolą USG PRP (osocza bogatopłytkowego)
 • iniekcje pod kontrolą USG komórek macierzystych
 • małoinwazyjne rekonstrukcyjne techniki głównie z użyciem artroskopii w technologii 4K
 • małoinwazyjne klasyczne operacje korekcyjne pod kontrolą RTG
 • klasyczne operacje
 • drobne procedury zabiegowe pod kontrolą USG (np. płukanie zwapnień, leczenie palca zatrzaskującego, przykuczu Dupuytrena), które pozwalają uniknąć operacji.

Członkostwo w organizacjach:
– Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
– European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology
– Polskie Towarzystwo Chirurgii Stopy
– European Foot and Ankle Society
– European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy
– Polskie Towarzystwo Artoskopowe

Prowadzone wykłady w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu:

2018
– „Artroskopia stawu kolanowego” – kurs podstawowy – Bielsko-Biała
– prezentacja ustna XVIII Kongres ESSKA (Europejskie Towarzystwo Artroskopii Kolana i Urazów Sportowych) – Glasgow – „Surgical Repair of Osteochondral Lesions of the Talus Using Biologic Inlay Osteochondral Reconstruction: Clinical Outcomes: After Treatment Using a Medial Malleolar Osteotomy Approach Compared to an Arthroscopically-Assisted Approach” – Puszkarz M, Laprus H, Whyte G, Klon W, Sadlik B

2017
– „Urazy barku w sporcie” – Spotkanie w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
– Prowadzący Sesję Niestabilności Stawu Skokowego podczas II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego Łódź
– „ATFL and CFL lesions treatment with open mini-invasive techniques – repair and reconstruction” – II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – Łódź
– „Ocena wyników rekonstrukcji uszkodzeń bloczka kości skokowej metodą plomby biologicznej z osteotomią kostki przyśrodkowej do miniinwazyjnego dojścia przednio-przyśrodkowego z asystą artroskopu” – VIII Zjazd – Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy – Jastarnia
– „Artroskopia stawu kolanowego” – kurs podstawowy – Bielsko-Biała
– „Wybór przeszczepu, a dyscyplina sportu” – 5th Great Expectations – Stryker – Jachranka
– „Artroskopia stawu kolanowego – kurs dla zaawansowanych. Rekonstrukcja ACL” – Bielsko-Biała
– „Ostra niestabilność przednia – Augmentacja czy Internal Bracing” – Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz – Nierekonstrukcyjne techniki w leczeniu uszkodzeń więzadeł kolana – Warszawa
– „Rekonstrukcja ACL z Internal Bracing w obserwacji dwuletniej ” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Nierekonstrukcyjne techniki w leczeniu uszkodzeń więzadeł kolana – Warszawa

2016​
– „Hyaluronic acid-based scaffold versus bilayer collagen scaffold in patellofemoral chondral defect repair using dry arthroscopy” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik, Alberto Gobbi, Martin Wiewiórski, Bartosz Gaj, Wojciech Klon, Graeme Whyte – 13th ICRS World Congress – Sorrento
– „All arthroscopic AMIC-aided repair of patellar cartilage defect using dry arthroscopy and a retraction system” – Bogusław Sadlik, Martin Wiewiórski, Mariusz Puszkarz, Alberto Gobbi – 13th ICRS World Congress – Sorrento
– „Arthroscopic cartilage defect preparation: Histologic analysis demonstrates clinically relevantand technique-dependent differences” – Bogusław Sadlik, Adrian Matlak, Mariusz Puszkarz, Wojciech Klon, Martin Wiewiórski, Greame Whyte, Alberto Gobbi – 13th ICRS World Congress – Sorrento
– „Naprawa ACL lub PCL z systemem internal bracing” – „Knee&Ankle Current Concept – Kraków
– „Ocena dojrzałości regeneratu chrzęstnego w badaniu MR po operacjach rekonstrukcyjnych chrząstki z uwzględnieniem pacjentów uprawiających sporty amatorskie” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin
– „Leczenie początkowych zwyrodnieniowych z użyciem implantów biologicznych” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin
– „Rekonstrukcja ACL ze użyciem taśmy o zwiększonej wytrzymałości „internal bracing” z ujęciem sportów amatorskich” Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin
– „Powrót do sportu amatorskiego po rekonstrukcji ACL z użyciem metody „internal bracing” i bez” Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin na podstawie badania monitorującego MR 3,0T
– „Artroskopia kolana dla początkujących” – Bielsko-Biała
– „All-arthroscopic AMIC-aided Repair of a Patellar Cartilage Defect using Dry Arthroscopy and a Retraction System” – Sadlik Bogusław, Mariusz Puszkarz, Wiewiórski Martin – 17th ESSKA Congress – Barcelona
– „Małoinwazyjne dojście tylno-boczne do stawu skokowo-goleniowego w naprawach ubytków chrzęstno-kostnych” – Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, Łukasz Kołodziej – VII Kongress PFAS – Jastarnia
– „Artroskopowa mobilizacja stawu podskokowego w pourazowej fibroartrozie i koalicji włóknistej” – Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, Wojciech Klon – VII Kongress PFAS – Jastarnia

2015
– Artroskopia kolana dla początkujących – Bielsko-Biała
– Artroskopia kolana dla zaawansowanych – Bielsko-Biała
– I Zjazd Towarzystwa Artsokopowego w Ożarowie – „Więzadło krzyżowe przednie – Ścięgna zginaczy”
Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, „Uszkodzenia chrząstki stawu skokowo-goleniowego-algorytm
postępowania” Bogusław Sadlik, Bartłomiej Warchał, Mariusz Puszkarz
– Chirurgiczne leczenie uszkodzeń chrzęstnych stawu kolanowego i skokowego – Warszawa

2014
– Postępowanie rehabilitacyjne po leczeniu chirurgicznym uszkodzeń stawu skokowo-goleniowego i
tyłostopia – Bielsko-Biała
– Artoskopia kolana dla początkujących – Bielsko-Biała
– Leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego – kurs dla zaawansowany
Bielsko-Biała
– „Badanie monitorujące po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem
wysokopolowego rezonansu magnetycznego” Bogusław Sadlik, Anna Korzonkiewicz, Katarzyna
Kapuścińska, Adrian Błasiak, Mariusz Puszkarz – Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii i
Traumatologii Narządu Ruchu – Poznań

Ukończone kursy i szkolenia:

2023
– IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia – Poznań

2021
– Global MIS Foot Surgery Conference
– Virtual EFORT Congress
– 19th ESSKA Congress – Luxembourg
– Cartilage Lesion in Non-Arthritic Knee – ISAKOS

2019
– III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – Katowice
– IX Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowego – Jastarnia
– XIV Bielskie Sympozjum Ortopedyczne. Shoulder Masterclass Workshop – What Could Go Wrong? – Bielsko-Biała

2018
– „OFF-ROAD” Arthroscopy – Warszawa
– XVIII Kongres ESSKA (Europejskie Towarzystwo Artroskopii Kolana i Urazów Sportowych) – Glasgow
– Foot&Ankle Current Concept – Wrocław
– IV Sympozjum Leczenie Zachowujące Staw Biodrowy: Artroskopia, Chirurgia Małoinwazyjna, Fizjoterapia – Pabianice

2017
– Nierekonstrukcyjne techniki naprawy więzadeł kolana – Warszawa
– ISAKOS (Zjazd Światowego Towarzystwa Artroskopii, Chirurgii Kolana i Medycyn Sportowej) – Shanghai
– Urazy barku – Spotkanie w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
– II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – Łódź
– VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy – Jastarnia
– 5th Great Expectations – Stryker – Jachranka

2016
– Knee&Ankle Current Concept – Kraków
– XLI Zjazd PTOiTr – Lublin
– 13th ICRS World Congress – Sorrento
– 7 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego – Jastarnia
– 17th ESSKA Congress – Barcelona

2015
– European Symposium of Biomaterials in Orthopedics and Spine – Poznań
– ISAKOS (Zjazd Światowego Towarzystwa Artroskopii, Chirurgii Kolana i Medycyn Sportowej) – Lyon
– I Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego
– Szkolenie przygotowujące do badania klinicznego FastTrack
– X Bielskie Sympozjum Ortopedyczne – Staw Rzepkowo-Udowy

2014
– Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego – Warszawa
– IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne – „Od artroskopii po endoprotezoplastykę”

2013
– Artroskopia barku – Warszawa
– Artroskopia nadgarstka – Warszawa
– VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki – Łódź
– Zjazd Jubileuszowy 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego – Poznań

2012
– XXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
w Rzeszowie

2011
– Kurs artroskopii nadgarstka – Warszawa
– Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcji
stawu – Katowice
– VI Bielskie Sympozjum Naukowe nt „Leczenie schorzeń barku u osób aktywnych” – Bielsko-Biała- 5th
International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery – Poznań
– Sympozjum Alloplastyka Stawu Kolanowego – Kraków

2010
– Diagnostyka obrazowa narządu ruchu z uwzględnieniem problemów diagnostyki zakrzepicy układu
żylnego – Ustroń
– Ultrasonografia stawów biodrowych u dzieci i niemowląt – Otwock
– USG stawów kończyna górna – poziom średniozaawansowany – Ciechocinek
– Artroskopia barku – kurs podstawowy – Bielsko-Biała
– Postępy w artroskopowym leczeniu urazów i schorzeń stawu barkowego – Rudna Mała
– Bark i Łokieć – diagnostyka, leczenie operacyjne i rehabilitacja – Ustroń
– Mikrochirurgia – Poznań
– Shoulder instructional course – Zagrzeb

2009
– XIVth Congress of the FESSH (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Ręki) – Poznań

2008
– Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu – Krasnobród
– Leczenie urazowych uszkodzeń chrząstki stawowej stawu kolanowego – Bydgoszcz
– Rekonstrukcje więzadła krzyzowego przedniego – Piekary Śląskie
– Artroskopia stawu barkowego – leczenie uszkodzeń stożka rotatorów, Artroskopia stawu kolanowego –
rekonstrukcja ACL metodą dwupeczkową – Żory
– Leczenie operacyjne uszkodzeń wiezadła krzyżowego przedniego – Bydgoszcz
XIVth Congress of the FESSH (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Ręki) – Poznań

2007
– VII Ogólnopolskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów – Ustroń
– Praktyczne zagadnienia chirurgii ręki – Katowice
– Artroskopia stawu kolanowego – Warszawa
– Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. „Nowe kierunki chirurgii barku” – Bielsko-Biała

2006
– Odnowa chrząstki stawowej – Łódź
– IV Śląski Kurs Osteosyntezy – Bystra Śląska
– Konferencja Naukowa Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Stawów PTOiTr – Jurata
– XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Naukowego i Traumatologicznego – Katowice

 

  Skontaktuj się z Nami